پروژه های شرکت طرح ارتباطات

معرفی کلی پروژه های انجام شده

اين شركت ميان مشاوران ايراني بيشترين پروژه هاي مخابراتي صنعتي و نفتي را در تجربيات خود دارا بوده و تاكنون بيش از 100 پروژه براي بخش هاي مختلف صنايع به انجام رسانيده كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از:

1- پروژه‎های ملی رادارهای هواشناسی کشور
2- سيستم‌های مخابراتی طرح محرم و آغار/دالان
3- طرح جامع مخابرات میادین نفتی آزادگان
4- سيستم‌های مخابراتی و ناوبری فرودگاه بین‎المللی امام خميني (ره)
5- سيستم‌های مخابراتی و الکترونیکی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
6- سيستم‌های مخابراتی و خدمات ویژه بندر امام خميني (ره) و سایر بنادر تجاری ایران
7- سيستم‌های مخابراتی و اسکادای خطوط لوله گاز ارسنجان / کرمان و خط دوم یزد
8- طراحی و مهندسی سيستم‌های مخابراتی واحدهای پتروشیمی
9- پروژه‎های مخابرات صنعتی در بخش‎های مختلف شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
10- پروژه‎های مخابرات صنعتی در بخش‎های مختلف وزارت صنایع و معادن

11-انجام مطالعات مرحله اول و دوم سیستم های حفاظت الکترونیکی بندر نوشهر

12- پروژه مخابرات و اسکادا ادامه خط لوله 56" گاز ششم سراسری حد فاصل اهواز-دهگلان و انشعابات مربوط به روش EPC

اين شركت بيشترين پروژه هاي مخابراتي صنعتي و نفتي/ گازی را در تجربيات خود براي قسمت هاي مختلف شركت هاي تابعه وزارت نفت ، گاز، خطوط لوله ،سازمان بنادر و دریا نوردی، سازمان هواشناسی کشور، سازمانهاي قطار شهري ، وزارت راه وترابری وشهرسازي و سازمان کشاورزی به انجام رسانيده كه در نمودار الف نشان داده شده است :

برای مشاهده لیست کلی پروژه ها کلیک کنید.