زمینه های کاری

زمینه های اصلی کاری شرکت

زمينه‌هاي اصلي فعاليت اين شركت، انجام مطالعات بنيادي(مفهومی)، مهندسي مقدماتي(تهیه مدارک FEED(اسناد مناقصات EPC))، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه، نظارت كارگاهي و همچنين ارائه خدمات مشاوره‌اي فني و كارشناسي مي‌باشد. در اين راستا اين مشاور بيش از 100 پروژه مخابراتي را از ابتداي تأسيس تاكنون در نقاط مختلف كشور و حتي خارج از مرز های ایران طراحي و نظارت نموده است.